En Mc Rumpspänst & co tack!

Jag har ett gymkort som jag lite sporadiskt får för mig att använda. Har dock under en tid funderat på att byta gym, då jag inte riktigt känt mig "hemma" på 24seven. Dessa tankar fick sig ett abrupt slut idag när jag steg in i lokalen och en bekant trygg doft genast nådde mig. Jag fann kort därefter källan till min upplevda trygghet- den glade receptionisten som med  gott mod tryckte i sig ett väl tilltaget meal från Mc  Donalds. 24seven- jag är härmed eder för alltid. 

(null)


/ Karin Wikström 

Kommentera inlägget här :